ROZWIĄZANIA - MOSTY

Rozwój techniki jaki możemy w ostatnich latach obserwować w budownictwie mostowym zaowocował powstaniem wielu spektakularnych obiektów. Budowane obecnie mosty posiadają coraz dłuższe przęsła i skomplikowaną geometrycznie konstrukcję. Potrafimy wdrażać ciekawsze rozwiązania, między innymi dzięki rozwojowi programów obliczeniowych oddających coraz lepiej założenia projektowe. Niestety nawet najlepsze pogramy nie mogą zobrazować zachowania się konstrukcji po wybudowaniu. W rzeczywistości możemy napotkać odmienne warunki gruntowe, obciążenia mogą działać w innych miejscach i kierunkach ponadto charakterystyki materiałów i połączeń mogą być różne i zależeć choćby od warunków pogodowych. Aby poznać sposób zachowania się konstrukcji po wybudowaniu niezbędny jest montaż systemu monitoringu technicznego konstrukcji (SHM). W jego skład wchodzą między innymi czujniki, służące do pomiaru: sił, odkształceń, drgań, temperatury, wychyleń kątowych czy warunków pogodowych. Dane rejestrowane przez czujniki przekazywane są do serwerów lokalnych na obiekcie i dalej do serwera globalnego gdzie zainstalowana jest odpowiednia aplikacja. Program komputerowy zbiera, analizuje i ilustruje surowe dane z czujników. Firma NeoStrain bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu stworzyła aplikacje o nazwie Bridge Inspektor, pozwala ona za pośrednictwem odpowiedniej strony www na wyświetlenie w sposób przejrzysty zarówno dla ekspertów jak i osób nie posiadających wiedzy technicznej, informacji o konstrukcji. Wyniki mogą być przekazywane w postaci tabel, wykresów lub prostych komunikatów ostrzegających o przekroczeniu zdefiniowanej wartości progowej. Dzięki innowacyjności i wysokiej jakości oferowanych usług, NeoStrain jest zdecydowanym liderem na rynku monitorowania konstrukcji, w szczególności mostowych w Polsce. Nasze systemy zostały zainstalowane na mostach: Rędzińskim we Wrocławiu, extradosed przez Wisłę pod Kwidzynem, na Brdzie w Bydgoszczy, przez Wisłę w Puławach.
ZOBACZ NASZE REALIZACJE:
Most w Puławach
MOST W PUŁAWACH
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
Tunel pod Martwą Wisłą
TUNEL POD MARTWĄ WISŁĄ W GDAŃSKU
System monitoringu konstrukcji tunelu Inspector GEO
Stadion w Gdańsku Real
STADION ENERGA W GDAŃSKU
System monitoringu konstrukcji stadionu Inspector Arena
Most Rędziński Real
MOST RĘDZIŃSKI WE WROCŁAWIU
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
Tunel pod Martwą Wisłą
TUNEL POD MARTWĄ WISŁĄ W GDAŃSKU
System monitoringu konstrukcji tunelu Inspector GEO
Stadion w Gdańsku Real
STADION ENERGA W GDAŃSKU
System monitoringu konstrukcji stadionu Inspector Arena
Stadion Narodowy Real
STADION NARODOWY W WARSZAWIE
System monitoringu konstrukcji stadionu Inspector Arena
Autostrada A1 Real
AUTOSTRADA A1
System detekcji deformacji górniczych oraz odkształceń geosiatki
DROGA S19 W LUBLINIE
System monitoringu konstrukcji drogi Inspector Highway
Most w Puławach
MOST W PUŁAWACH
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge
Most Rędziński Real
MOST RĘDZIŃSKI WE WROCŁAWIU
System monitoringu konstrukcji mostu Inspector Bridge